Rom

Roms Historia

Från kejsarimperium med makt över hela medelhavsområdet till pesthärjad och splittrad stad med knappt 50000 invånare under medeltidens mörka år. Från tyrranniska kejsare till slösaktiga påvar och slutligen en fri republik. Få städer i världen, om ens någon, har mer imponerande historia än just Rom.
 

Rom blir till

Ett litet jordbrukssamhälle tog sin form i det område som senare skulle bli Rom så tidigt som år 1000 f Kr, det är dateringen av de tidigaste arkeologiska fynden man gjort i detta område. Enligt romersk mytologi grundades staden den 21 april 753 f Kr av tvillingbröderna Romulus och Remus som stod i släktskap i rakt nedstigande led till den trojanske prinsen Aeneas. Tvillingbröderna övergavs som barn av sin mor som var rädd att hennes söner skulle mördas. Moderns graviditet hade blivit till efter att guden Mars våldtagit henne, vilket gjorde barnen till halvgudar och samtidigt tronarvingar efter sin morfar, Numitor, som hade varit kung av Alba Longa innan hans tyrranniske bror Amulius hade avsatt och ersatt honom. Därför var hotbilden mot pojkarna stor. Bröderna hittades av en herdefru som tog de till sig som sina egna söner och när de vuxit upp och blivit män erövrade de tronen från Amulius för att återbörda den till sin morfar, Numitor. Därefter grundade de en egen stad och över en dispyt om vem som skulle bli stadens kung dödade Romulus sin bror Remus, tog sig titeln som kung, och döpte den till Rom efter sig själv.

Romerska imperiet

Kolosseum
Vid tiden runt Kristi födelse hade det Romerska riket erövrat i stort sett hela medelhavsområdet och var Europas främsta härskare och största stad. Det finns uppgifter om att Rom skulle ha haft upp till 3,5 miljoner invånare under denna storhetstid, men historikerna är inte helt ense och de flesta lämnar en siffra på mellan 1-2 miljoner. Storheten växte ytterligare när kejsar Augustus tog över efter Caesar och fullständigade hans verk samtidigt som han lade till många egna. Det sägs att han har påstått att han funnit Rom som en stad av tegel och gjort den till en stad av marmor. Kejsar Augustus efterföljare försökte fortsätta i hans fotspår genom att låta bygga praktmonument efter praktmonument. Den stora branden i Rom under kejsar Neros tid, runt 60 e Kr, lämnade stora delar av den praktfulla staden i ruiner, men senare har man använt branden som en ursäkt för stadens väl behövda utveckling och det var nu man lät bygga Kolosseum. Rom plågades av dålig ekonomi och pestsjukdomar under många år och det romerska imperiet var i kris. År 476 avrättades den siste kejsaren av Rom för denna epok, Romulus Augustus, och det stora imperiet var splittrat.

Medeltida Rom

Under tidiga medeltiden var Rom splittrat och fyllt av konflikter. Staden slets mellan olika härskare och år 800 kröntes Charlemagne till helig kejsare av Rom i dåtidens Peterskyrka, en kyrka som 46 år senare skulle förstöras. År 1303 grundades Roms universitet och 1309 flyttade man det heliga sätet från Rom till Avignon, för att 1377 flytta tillbaka det till Rom på order av Påve Gregorius XI. Denna tidsepok är så full av årtal, namn och fejder att man får göra en rikigt historisk djupdykning om man vill ha koll på allt.

Rom från 1500-talet till idag

Renässansen dök upp i Rom på 1400-talet, tillsammans med kejsar Nicholas V och staden utvecklades mycket på ett kulturellt och humanistiskt plan. Snart därefter drabbades Rom återigen av pesten och kejsaren flydde sitt rike som en fegis. Den som hade den verkliga makten i Rom vid denna tid var påven, och försök att göra Rom till en republik misslyckades gång på gång. Med påvarnas hjälp fortsatte den konstnärliga utvecklingen i staden under 1500-talet, och på 20 korta år blev Rom främst i världen som konstnärligt centrum. Man började även bygga den nya Peterskyrkan och konstnärerna Raphael och Michaelangelo skapade sina historiska konstverk i Vatikanen.

Martin Luthers attack mot påvens slösaktighet och girighet spred sig som en löpeld genom Europa och Rom, som tidigare varit religöst centrum för hela kontinenten och mer därtill, utmanades av protestantismen. Senare under 1500-talet byttes påve och den nye valde att restaurera Rom för skattepengarna istället för att dekorera Vatikanen, vilket hjälpte för att återskapa förtroende hos folket. Mycket av centrala Rom revs för att ge utrymme åt nya, bredare gator och bättre byggnader.

År 1798 avbröts för en kort tid påvarnas järnstyre, som ett resultat av Franska revolutionen blev Rom en republik, under Napoleons Frankrike. Men år 1814 föll Napoleon och Rom återgick till Italien. Under en kort tid på 1800-talets mitt blev Rom återigen en republik, men det varade bara ett år.

Under andra världskriget utsattes Rom bara för ett fåtal bombningar då båda sidor värnade om påve Pius XIIs liv.

År 2000 lät Vatikanen restaurera många av Roms landmärken och monument och idag är staden i väldigt gott skick.